Typ po kursie 2.21 w Milenium na pierwszą część Weekendu Gwiazd NBA