Typ po kursie 2.11 na poniedziałkowe wydanie NBA z oferty Fortuny