Typ po kursie 2.10 z oferty Totolotka na sobotę z NBA