Typ po kursie 1.95 na starcie Lechii z Koroną w Gdańsku