Typ po kursie 2.03 na starcie Rakiet z Leśnymi Wilkami