Po raz kolejny liczymy na strzelanie, czyli NHL na środę z AKO 4,88