II kolejka PLK: Czy Farmaceuci znajdą receptę na Wilki Morskie?